ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Trung tâm Dịch vụ và Du lịch đảo Cồn Cỏ là đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân Huyện đảo Cồn Cỏ, được thành lập theo Quyết định số 888/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 31/3/2020 và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 22/4/2020.

Được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý Cảng cá huyện; Trung tâm Dịch vụ và Du lịch đảo Cồn Cỏ có chức năng:

– Cung cấp các dịch vụ công trên địa bàn huyện đảo Cồn Cỏ;

– Cung cấp dịch vụ vận tải hành khách tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ và ngược lại;

– Quản lý, cung cấp khai thác các dịch vụ liên quan đến du lịch trên địa bàn huyện đảo như: hướng dẫn du lịch, ăn nghỉ, lưu trú, di chuyển và các dịch vụ khác nhằm phục vụ nhu cầu của khách du lịch và thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND huyện đảo Cồn Cỏ giao.

Copyright © 2019 - 2024 Du Lịch Cồn Cỏ